25 December 2013

Agihan ASB bagi tahun 2014 7.7%Pnb telah mengumumkan agihan pendapatan untuk asnb sebnyak 7.7sen Dan bonus 1.0sen.

Ada penyusutan pada faedah Dan juga bonus berbanding tahun 2013.

No comments:

Post a Comment